Formulier
Gebruik Indexcijfers
 
 
Gebruikgever:

Troostwijk Taxaties B.V.
Anderlechtlaan 181
1066 HM Amsterdam


Hierna te noemen: "Troostwijk".          
 

Gebruiker:

 *
 *
 *
1111AA
 *
 

Vertegewoordigd door:

 *
heer of mevrouw
 *
 *
 *
 *
 

Hierna te noemen: "Gebruiker".

 

Gebruiksrecht en duur


Troostwijk verleent aan Gebruiker om niet het recht tot het gebruik van de Indexcijfers via de website www.troostwijk.nl.

De gebruiksovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd met ingang datum van ondertekening en kan met een minimale opzegtermijn van één maand worden opgezegd. De naam van de Gebruiker zal als referentie op de website worden vermeld. Via de digitale Troostwijk Index brengen wij u ruim voor de officiële publicatie op de hoogte van de nieuwste indexcijfers.

Zonder gebruikersovereenkomst is bronvermelding verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.  *
Disclaimer

De inhoud van de Website, Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers zijn en worden met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Troostwijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Website, Troostwijk Index alsmede de Indexcijfers.Troostwijk kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.  

 
 * --
Dag - Maand - Jaar
 
 *
 
 
 *
 
Contact